Et tilbud til marginaliserede unge

 

Forunge15-25• Et tilbud til marginaliserede unge, et alternativ til anbringelse på opholdssted, døgninstitution, skibsprojekt …

• Et tilbud i en udslusninsproces fra døgninstitution, familiepleje, ...

• Et intensivt og helt tilbud der sigter mod integration i samfundet frem for udstødelse.

• Et tilbud der har fokus på udvikling og behandling frem for opbevaring.

Behandlingen er baseret på nyere forskning, men er også eksperimenterende. Den praktiske – og oplevelsesorienterede pædagogik vægtes ligeligt.

•  Målgruppen er marginaliserede unge mellem 15 – 25 år med dansk eller anden etninsk baggrund.